Hvaler-bygg-topography.jpg

prosjektering

 

Alle hus er spesielle, og må prosjekteres ut i fra den tomten de skal bygges på. Dette omfatter fundamenter, grunnmursløsning, varmetap og energiberegninger, ventilasjon, snølast, offentlige krav o.s.v. 

 
 

Ved å være tidlig inne i prosessen sikrer vi viktig erfaringsoverføring fra tidligere prosjekter og kan styre prosjektet i riktig retning fra første korsvei.

Først av alt tar vi en uformell prat med dere som skal bo i huset. Hvilke behov og ikke minst drømmer har dere for dette huset og denne eiendommen. Det er tomten som legger føringene for valg av hustype. Skrå eller flat, adkomst, sol, utsikt, naboer , grunnforhold.